• February 7, 2020
    โดย Wittawat Kittiwarabud

    จากความฝันสู่ความจริงกับ “เขาหลวง นครศรีธรรมราช” อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช


  • โดย Wittawat Kittiwarabud

    ดอยพาวี ชื่อนี้ ได้ยินมาแสนนาน อ.อุ้มผาง จ.ตาก


  • โดย Wittawat Kittiwarabud

    ลังกาน้อย ลังกาหลวง ผาโง้ม พวกฉันโดนเท อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย

หมวดหมู่

หมวดหมู่ชมรมคนเดินป่า

เว็บไซต์บลูเนรี่ จัดทำเพื่อรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเดินป่า สำหรับสมาชิก ชมรมคนเดินป่า เนื้อหาทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นจากสามชิกใน กลุ่มเฟสบุ๊ค ที่มีชื่อว่า ชมรมคนเดินป่า หากต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของพวกเรา สามารถทำการเข้าร่วมกลุ่ม หรือสมัครเขียนบทความได้ที่นี่

บทความ

คำถามที่พบมากที่สุด

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea iusto explicabo eius ab alias, sint aut doloribus libero nostrum eaque quisquam, ducimus deserunt numquam sed, totam dicta. Nesciunt, laudantium harum!

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea iusto explicabo eius ab alias, sint aut doloribus libero nostrum eaque quisquam, ducimus deserunt numquam sed, totam dicta. Nesciunt, laudantium harum!

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea iusto explicabo eius ab alias, sint aut doloribus libero nostrum eaque quisquam, ducimus deserunt numquam sed, totam dicta. Nesciunt, laudantium harum!

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea iusto explicabo eius ab alias, sint aut doloribus libero nostrum eaque quisquam, ducimus deserunt numquam sed, totam dicta. Nesciunt, laudantium harum!

บทความเดินป่า

16 พฤศจิกายน 2562  by Wittawat Kittiwarabud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea iusto explicabo eius ab alias, sint aut doloribus libero nostrum eaque quisquam, ducimus deserunt numquam sed, totam dicta. Nesciunt, laudantium harum!

บันทักหลังเลนส์

ดอยพาวี ชื่อนี้ ได้ยินมาแสนนาน

ครั้งนี้รูปหน้าปกพาวีทำให้ผมต้องไปพิชิต

ดอยหลวง ดอยหนอก จ.พะเยา ไต่หน้าผา สักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยอดดอยสูงลับตา ชมวิวกว๊านพะเยา

เขาโปกโล้น ความสวยงามภายใต้ม่านหมอก

เดินโคตรสัน ส่วนวิวนั้นโคตรอลังการณ์

เขากำแพง เดินแซงได้เดินก่อนเลย

ภูบักได เดินไม่ไกล ใครไปต้องถ่ายรูปหินหลอกตา

ดอยภูแว เดินป่าผ่านกลางไร่ข้าวโพด ชมวิว 360 องศา

มอลาอิ กินฝุ่น นอนเต้นท์ เว้นกินเนื้อสัตว์

ลังกาน้อย ลังกาหลวง ผาโง้ม พวกฉันโดนเท