เขากำแพง เดินแซงได้เดินก่อนเลย

เดินป่า โดนน้ำ ณ ลำคลองงู

สันหนอกวัว ลมแรง เดินไกล ไม่มีของกิน