ดอยพาวี ชื่อนี้ ได้ยินมาแสนนาน

ครั้งนี้รูปหน้าปกพาวีทำให้ผมต้องไปพิชิต

มอลาอิ กินฝุ่น นอนเต้นท์ เว้นกินเนื้อสัตว์

เลากวาเดาะ มหัศจรรย์ทะเลหมอกแห่งความศรัทธา

ดอยทู่ นอนคู่กันเลยนะเจ้าตู่

ดอยหลวงตาก สันเขาแห่งความสวยงาม

ทีลอซู ตระกาลตา น้ำตกใหญ่ใจกลางอุ้มผาง

น้ำตกรูปหัวใจ เดินง่ายปลายทางหินสามกอง