ดอยหลวง ดอยหนอก จ.พะเยา ไต่หน้าผา สักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยอดดอยสูงลับตา ชมวิวกว๊านพะเยา