เขาโปกโล้น ความสวยงามภายใต้ม่านหมอก

เดินโคตรสัน ส่วนวิวนั้นโคตรอลังการณ์

อนึ่งคิดถึง ภูสอยดาว

ภูเมี่ยง ไม่ได้เดี้ยงทุกราย