เขาโปกโล้น ความสวยงามภายใต้ม่านหมอก

เดินโคตรสัน ส่วนวิวนั้นโคตรอลังการณ์

เขาช่องลม ไปเช้า – เย็นกลับ นอนพักสันเขื่อน

อนึ่งคิดถึง ภูสอยดาว

ภูเมี่ยง ไม่ได้เดี้ยงทุกราย

เคยได้ยินไหม สันโกรกอีกดก บนความสูงของน้ำตกโกรกอีกดก

เขานมนาง เดินป่าใกล้กรุงเทพฯ