ภูบักได เดินไม่ไกล ใครไปต้องถ่ายรูปหินหลอกตา

ภูขวาง ตราตรึงใจ ในเขาแห่งเขา ณ ภูหลวง

ผาหล่มสัก สักวันลูกผมต้องได้ไป

ภูกระดึง จุดเริ่มต้นของใครหลายๆคน