เมื่อผมได้ไป พิชิตยอดวังหีบ

หกพู ความสวยงามแห่งเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช

สันเย็น ป่าดิบชื้นใจกลางหุบเขา เขาหลวงนครศรีธรรมราช

จากความฝันสู่ความจริงกับ “เขาหลวง นครศรีธรรมราช”

เคยได้ยินแต่คนพูดถึงความโหดและความชัน จนได้มาสัมผัสด้วยตนเอง