ดอยพาวี ชื่อนี้ ได้ยินมาแสนนาน

ครั้งนี้รูปหน้าปกพาวีทำให้ผมต้องไปพิชิต

เขากำแพง เดินแซงได้เดินก่อนเลย

มอลาอิ กินฝุ่น นอนเต้นท์ เว้นกินเนื้อสัตว์

เลากวาเดาะ มหัศจรรย์ทะเลหมอกแห่งความศรัทธา

ดอยทู่ นอนคู่กันเลยนะเจ้าตู่

ดอยหลวงตาก สันเขาแห่งความสวยงาม

เดินป่า โดนน้ำ ณ ลำคลองงู

ทีลอซู ตระกาลตา น้ำตกใหญ่ใจกลางอุ้มผาง

เขาหลวงประจวบ เดินป่าดู 3 ดาว

สันหนอกวัว ลมแรง เดินไกล ไม่มีของกิน