บันทึกการเดินทาง

ส่วนหนึ่งของการเดินป่าในประเทศไทยของผม

บทความ

ส่วนหนึ่งของการเดินป่าของผม

เขาช่องลม ไปเช้า – เย็นกลับ นอนพักสันเขื่อน

ภูขวาง ตราตรึงใจ ในเขาแห่งเขา ณ ภูหลวง

ผาหล่มสัก สักวันลูกผมต้องได้ไป

ภูกระดึง จุดเริ่มต้นของใครหลายๆคน

อนึ่งคิดถึง ภูสอยดาว

เดินป่า โดนน้ำ ณ ลำคลองงู

ทีลอซู ตระกาลตา น้ำตกใหญ่ใจกลางอุ้มผาง

ภูเมี่ยง ไม่ได้เดี้ยงทุกราย

เมื่อผมได้ไป พิชิตยอดวังหีบ

หกพู ความสวยงามแห่งเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช

เขาหลวงประจวบ เดินป่าดู 3 ดาว

เคยได้ยินไหม สันโกรกอีกดก บนความสูงของน้ำตกโกรกอีกดก